Send invitasjon via MailChimp

Dette er en oppskrift for hvordan man kan importere deltagere til Pindena, sette de til status Invitert, for så å sende ut invitasjonseposten kun fra MailChimp. Dette innebærer at man kan da lage design hos MailChimp. 
Merk, denne oppskriften omhandler ikke noe om hva annet man må gjøre for at selve MailChimp skal fungere!
Merk: TEST denne oppskriften før du gjør det for en reell aktivitet!

 • Opprett en aktivitet på vanlig måte i Pindena. Importer så en Excelfil med deltagerne, og sett de til INVITERT ved importering. 
  • Gå på deltager, og eksporter denne filen til Excel. 
  • (Merk: ja, det må eksporteres på nytt, kan IKKE benytte filen du brukte tidligere, pga nå følger invitasjonslinken med i filen.)
 • Åpne Excel og slett de kolonnene som ikke er nødvendig.    
  • Kan foreslå å beholde kun: fornavn, etternavn, firmanavn, epost, LINK (invitasjonslink). 
  • Lagre filen som Tekst (tabulatordelt) fil, .txt. Her er det viktig at det står tab/tabulator i filtypen. 
 • Logg så inn i MailChimp.
 • Klikk på Lists, øverst i menyen, og så på "Create List". 
  • På Create List, fyll ut List name, Default From email adress, Default From name, "Write a short reminder about how the recipient joined your list", Company/organization, Adress, City, Zip/Postal code.
  • Pass på å endre til din egen e-postadresse under Notifications.
 • Klikk deg inn på: Settings > List fields and *| MERGE | * tags
 • Trykk på "Add a field", velg "text", og kall det Link, både som "Field label and type" og "Put this tag in your content". Lagre, og trykk på "Add contacts" -> "import contacts". 
 • Der ser du blant annet listen du nettopp har lagret, trykk på nedover pilen helt til høyre, og velg "Import". 
  • Her får man velge mellom tre metoder. Velg "CSV or tab-delimited text file", og trykk på Next.
 • Last så opp txt filen du laget tidligere med eksporten fra deltagerlisten, og trykk Next. 
 • Hvis alt nå fungerte fint, så ser man flere kolonner hvor man kan matche de. Feks har aktiviteten din vært på norsk, så står det Fornavn, Etternavn osv. 
  • Nå kan man velge hva de skal matches med på engelsk: First Name, Last Name. Disse man skal matche med, er de kolonnenavnene man så på bildet ovenfor (List and merge tabs).
  • Når du matcher alle kolonnene,trykk Next.
  • Nå har du kommet til trinnet hvor informasjonen fra forrige steg, da importeres inn i listen som du har opprettet i MailChimp. 
  • Trykk på Import. Nå skal alle deltagerne ha blitt importert. 
 • Nå kan du benytte Campaign du har laget fra før av, eller opprette en ny. 
 • Trykk på Campaigns øverst i menyen. 
 • FAQ tar nå utgangspunkt i at man lager en ny campaign.
  • Trykk på "Create a Campaign". Velg her "Create an Email", og skriv inn et passende Campaign Name, og trykk "Begin". Da vises følgende bilde:
 • Gå igjennom punktene og velg.
  • "Add Recipients", velg listen du nettopp lagde.  Da får du også muligheten til å "Personalize the To field", som er at fornavn og etternavn vil vises i eposten.
  • "Add from". Skriv inn feks firmanavnet deres, navn på aktiviteten eller lignende.
  • "Add subject". Legg inn emne til e-posten. 
  • "Design Email". Her må dere som ansvarlige velge selv hvordan dere vil sette opp e-posten med design. For enkelthet velger vi kun her "1 Column". Legg uansett inn det av bilder, og tekst og alt som ønskelig. 
   • HVORDAN LEGGE TIL INVITASJONSLINKEN?
   • Inne på e-posten du lager, trykk i tekstfeltet. Da vises all teksten, fjerne det om ønskelig, og skriv inn feks "Link til invitasjon". 
   • Marker teksten slik du har gjort på bildet, og trykk på "ikonet for link", nr 4 fra venstre. La det stå "Link to Web address". I "Web address (URL)", skriv inn *|LINK|*. 
   • Dette er fordi tidligere i prosessen, laget vi en ny kolonne, som het Link, som inneholdt invitasjonslinken. Trykk "Save & Close", merk, den grå som er innad i teksten, IKKE den blå som er utenfor. Trykk så på den blå "Save & Close", for å lagre hele e-.posten. 
 • Nå har man kommet til siden hvor eposten er klar for å sendes. Her kan man se over informasjonen man fylte ut tidligere, som From, Subject osv. 
 • Trykk på den blå knappen til høyre "Send" for å sende ut epostene. 
 • Da kommer det frem et bilde som spør om du er klar for å sende e-posten, er du det, så trykk "Send Now"

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss