Send invitasjon via MailChimp

Det er mulig å benytte andre verktøy enn Pindena for utsendelse av invitasjoner. Dersom du har en fast mal, eller du skal lage en mer avansert e-post så kan dette være et godt alternativ. 

OBS - det kan være huket av for "Kun inviterte kan melde seg på, men IKKE "Aktivitet kun synlig for inviterte".

Denne oppskriften er laget med tanke på Mailchimp, men andre e-postverktøy kan også benyttes.

Send invitasjon til deltagerne fra MailChimp

For at dette skal fungere må du ha

 • en konto hos Mailchimp
 • en aktivitet i Pindena
  • kan være flere aktiviteter i et fellesskjema/gruppe

Oppsett i Pindena

 1. Opprett en aktivitet på vanlig måte i Pindena. Importer så en Excel-fil med deltagere, og velg status INVITERT. 
 2. Eksporter deltagerlista fra Pindena
  1. VIKTIG, fordi nå har hver deltager blitt knyttet til en unik link til påmeldingen (kun for enkel aktivitet, ikke fellesskjema)
 3. Åpne Excel og slett de kolonnene som ikke er nødvendig.
  1. Behold kun: fornavn, etternavn, e-post, LINK (invitasjonslink).
  2. Lagre filen som tekst-fil, .txt. Her er det viktig at det står tab/tabulator verdier i filtypen.

Oppsett i MailChimp

 • Hvis du ikke har et Audience, må det lages først

Lag et felt til lenken som skal importeres

 1. Klikk deg inn på: Audience > Settings > Audience fields and *|MERGE|* tags
 2. Lag et felt type Text med navn Link i kolonnen Field label and type
 3. Tag kan også være LINK i kolonnen Put this tag in your content
 4. Lagre
 5. MERK: Dersom du har et fellesskjema: Lim inn link til fellesskjema/gruppa i Default merge tag value.
  (når det er et fellesskjema skal det være link til gruppen, og IKKE unik link som i et enkelt skjema)

Importer kontakter

 1. Trykk på Add contacts > Import contacts
 2. Velg Upload a file.
 3. Last opp filen med kontaktene og trykk Continue.
 4. Velg hvilket publikum kontaktene skal importeres til i Select an audience, og velg status (subscribed, Non-subscribed). Trykk Continue to tag.
 5. Tag kontaktene med en unik ID, bruk f.eks navn eller ID på aktiviteten i Pindena, slik at du enkelt kan finne de igjen. Trykk Continue to match.
 6. Match feltene fra importfilen med feltene i kontaktlisten i MailChimp. Trykk Finalize import.
 7. Se gjennom oppsummering og trykk Complete import.

Lag invitasjon og send

 1. For å lage e-post, går du til Campaign.
  1. Bruk en mal eller lag en helt ny e-post.
  2. Legg til publikumet og velg Tag som du laget da du importerte kontaktene. Det er fint å bruke Personalize the "To" field. Da vil det stå kundens fornavn og etternavn i e-posten.
  3. Fullfør feltene To, From og Subject.
 2. I feltet Content trykk på Edit design for å utforme e-posten.
 3. Lag et tekstfelt i e-posten og sett inn to Merge tags. 
  1. Trykk på Merge tags
  2. Velg først Link, deretter E-mail.
 4. Mellom de to taggene legger du inn:  ?email=
  Linken knyttes opp mot e-post, og det lages en unik link hvor kontakten klikker for å komme til påmeldingsskjema for å melde seg på. 
  Merk: er det et fellesskjema så er det viktig at det har blitt lagt inn link til gruppen, og ikke hver unik link som ble med i eksport fra Pindena.

 5. Utform e-posten og lagre. For å sende invitasjonene, trykk på "Send" for å sende ut e-postene. 

Her er invitasjonen med link kommet frem til den inviterte

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss