MailChimp verifisert domene

Vi anbefaler å legge til MailChimp i DNS

  • Trykk via ditt navn øverst til høyre.
  • Klikk på account -> Settings > Verified domains
  • Så må du selv, eller noen IT ansvarlige i ditt selskap, gå inn i DNS for domenet dere skal bytte for e-post utsendelse. Dette har ikke Pindena noe med, det må dere gjøre selv.
  • Legg inn domenet du ønsker skal bli godkjent. Det er altså domenet som din avsenderepostadresse er fra. 
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss