Send billett til deltagerne med QR kode og info

Om man har Premium-lisens (eller høyere) er det mulig å sende billett til deltagerne.
Billetten sendes ut til en deltager via Påmeldingsbekreftelse i PDF-format. Billetten tar en halv A4 side, så kan derfor printes ut, og kuttes i to for en finere variant. 

Dette gjøres via Oppsett > Avansert

  • Aktiver billett for aktivitet: Huk av her om det er ønskelig med billett
  • Velg billettmal: Her kan dere kjøpe design for å lage tilpasset mal for dere, ellers er det Standard som er lagt inn. 

Informasjon som er inkludert på en standardbillett: 

Hvem: Fornavn og etternavn på deltageren. 
Hva: Navn på aktiviteten.
Hvor: Stedet (hentes fra oppsett > grunnleggende).
Antall: Hvis antall-feltet er aktivert i skjema, så vil antallet billetter bestilt av en hoveddeltager vises (har en deltager bestilt 4 billetter i skjemaet, så vil det sendes ut én billett som gjelder for 4 personer).
Når: Datoen (hentes fra oppsett > grunnleggende).
QR-kode: Koden vises på billetten dersom den er aktivert.
Logo: Installasjonen sin logo vil vises øverst på billetten. 

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss