Hvordan skille på kort og faktura i påmeldingsskjema?

Ved benyttelse av avhengigheter, så kan man sette opp Påmeldingsskjema, slik at det kan skille på kort og faktura. 

Betingelser:

 • Må ha Premium lisens, for å benytte både kort og faktura.
 • Må ha satt opp kort og faktura korrekt (se andre artikler i FAQ)
 • Bør ha kjennskap til betaling og produkter. Om ikke, spør innad i din bedrift eller les FAQ.
 • Lagt inn produktfelt med Deltagerpris og Ansattpris (radioknapp). 
 • Hovedproduktet bør være tomt (ikke valgt), med mindre dette gjelder noe annet.

Situasjon:

Du har et skjema hvor både deltagere og ansatte skal melde seg på. Deltagere kan velge mellom å betale med kort eller faktura, og ansatte skal ikke betale noe.

Oppsett av skjema:

 1. Lag et nytt ekstrafelt. Sett det som radioknapp, og skriv inn feks: "Velg en av følgende metoder å betale på". Skriv inn følgende verdier: "Kort,Faktura,Ansatt skal ikke betale"
 2. Gjør feltet Påkrevet, og huk av for Vis. 
 3. Dra feltet høyt i toppen av skjema, feks etter e-postadresse feltet. 
 4. Gå på feltene for faktura (adresse, poststed,postnummer,land, ekstern referanse). Trykk på + tegnet på hver av feltene. Velg på "Avhenger av felt", det feltet vi laget på første punkt, og velg verdien "Faktura".
 5. Etter det er gjort på alle aktuelle felt for faktura, så vil adresse, postnummer osv, da kun vises om deltageren velger Faktura.
 • Deltageren som skal betale med kort, velger "Kort", og fyller ut skjema på vanlig måte, og velger deltageravgiften.
 • Deltageren som skal betale med faktura, velger "Faktura", og fyller ut skjema, med feltene for faktura, og velger deltageravgiften. 
 • Ansatte, velger "Ansatt skal ikke betale", fyller ut skjema, og velger ansattprisen til kr 0. 

Merk: om aktiviteten har huket av for både kort og faktura, så vil deltageren likevel få dette spørsmålet ved påmelding.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss