Automatisk purring på faktura

Automatisk purring på faktura er mulig for lisens Premium og Enterprise.

Hvordan settes det opp?

  • Om det er ønskelig med "automatisk massepurring" må dere ta kontakt med oss i Pindena. Dette er grunnet at vi må aktivere dette for dere, og da vil det gjelde på alle deres aktiviteter.
  • Standardverdiene vi legger inn, med mindre annet blir nevnt som ønske, er som følger:
    • Antall dager etter forfallsdato som purring starter: 14 dager
    • Klokkeslett purringer sendes ut: 08.00

Hvordan fungerer det?

  • Det er viktig at dere følger med på regnskapet, og setter de som har betalt inn til dere, til status betalt. Se hvordan det gjøres i egen artikkel. 
  • Teksten som står i e-posten til de som mottar sin purring er som følger: "Vi kan ikke se å ha mottatt betaling for faktura *** for aktiviteten ****, vennligst betal så fort som mulig. Hvis du har betalt en av de siste dagene kan du se bort fra denne henvendelsen."
  • Da følger fakturaen med som et vedlegg

NB! Det vil også da sendes purring på alle tidligere fakturaer dere har sendt, som ikke har blitt registrert som betalt. Se punkt nr 1 under "Hvordan fungerer det". Ta kontakt med Support om dere behøver hjelp til dette.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss