Eksport fra spørreundersøkelse

Man har to valg for Eksport fra Spørreundersøkelse:

Ved å velge "Eksporter til Excel", så får man ut en Excel-fil hvor spørsmål og svar vises i kolonner.
Ved å velge "Se graf", så vises svarene grafisk. Klikker man "Skriv ut", så får man grafene ut i en PDF.  

Under er et eksempel på to spørsmål, som vises i graf:

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss