Velg bakgrunnsfarge

Bakgrunnsfarge

Dere kan nå velge selv hvilken farge dere ønsker som bakgrunnsfarge. 
Dette gjøres på Oppsett > Design.

Når det er en rød strek, betyr det at dere ikke har valgt en bakgrunnsfarge. 

Trykk dermed på "Velg bakgrunnsfarge" for å sette en ønsket farge. Ønsker dere for eksempel en lys blå bakgrunnsfarge, så klikker dere først på den liggende fargeskalaen i starten av de blå nyansene. Deretter klikker dere i den firkantede ruten over for å velge en mer bestemt farge. Her må man bare prøve seg litt fram for å ende på den fargen man ønsker. Husk å Lagre og trykk på Vis for å se hvordan nettsiden ser ut..


Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss