Velg bakgrunnsfarge

Bakgrunnsfarge

Fra versjon 5.6.0 er det en spennende funksjon innen design som er mulig. Dere kan nå velge selv hvilken farge dere ønsker som bakgrunnsfarge. 
Dette gjøres på Oppsett > Design.

Når det er en rød strek, betyr det at dere ikke har valgt en bakgrunnsfarge. 

Trykk dermed på "Velg bakgrunnsfarge" for å sette en ønsket farge. Ønsker dere for eksempel en lys blå bakgrunnsfarge, så klikker dere først på den liggende fargeskalaen i starten av de blå nyansene. Deretter klikker dere i den firkantede ruten over for å velge en mer bestemt farge. Her må man bare prøve seg litt fram for å ende på den fargen man ønsker. Husk å Lagre.


Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss