Versjon 5.6

Release notes for versjonene 5.6.0, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4 og 5.6.5.

Versjon 5.6.0

25.01.2019

Nye funksjoner:

 • Mulighet for å velge bakgrunnsfarge på aktiviteter. Les mer her. 
 • Ny hjelpefunksjon, ikonet er plassert ved feltet som teksten gjelder for.

Endringer:

 • Endre passord er flyttet fra egen side til profil-siden.
 • Status "Ny" er endret til "Importert".
 • Felttypen "Tekstfelt" er endret til "Kommentar".
 • Endret så venteliste-ikon i fellesskjema bare vises når en aktivitet med venteliste er fulltegnet.
 • Flyttet nedtrekksmenyen for å velge gruppe i en aktivitet til Grunnleggende oppsett.
 • Fjernet muligheten for å krysse av "Kopier til ekstradeltager" med felttype "Filopplasting".
 • La til visning av ID på deltager i backend.
 • Endret så systemet søker i brreg når du har markøren i organisasjonsnummer-feltet og trykker på Enter på tastaturet.
 • La til klokkeslett på fra og til i billettmalen.

Bugfiks:

 • Fikset feil som førte til krasj ved Meld på i et fellesskjema.
 • Fikset feil som førte til krasj ved eksport av fakturajournal til Excel.
 • Fikset feil som førte til at Økonomirapportene ikke ga noen resultater for enkelte kunder.
 • Fikset feil i visning av status for registrarer i deltagerlista i backend.
 • Fikset feil i rekkefølgen på feltene på en deltager i backend når det var filopplastingsfelt i skjemaet.
 • Fikset så det er mulig å endre eller legge til fil i filopplastingsfelt for en deltager i backend.
 • Fikset feil som gjorde at Registrar-feltet ikke var synlig på deltager i backend.
 • Fikset feil som gjorde at eksternt produktnummer manglet i EHF-ordre.
 • Fikset feil som gjorde at Meld på-knappen fikk teksten "Legg til i venteliste" også før aktiviteten var fulltegnet.
 • Fikset feil som gjorde at lenke fra rapportene til deltageren i backend ikke virket.
 • Fikset feil som gjorde at det ikke var mulig å søke, sortere og bla i Checkin-siden.
 • Fikset feil som gjorde at eksport av deltagerlista til Excel ikke virket i Edge og IE11.
 • Fikset feil som gjorde at man ikke kunne aktivere produktfelt for ekstradeltagere i skjemabyggeren.
 • Fikset feil som gjorde at feltet "Bekreftelse pr SMS" ikke var synlig på deltager i backend.
 • Fikset feil som gjorde at deltagerlista i backend krasjet hvis du gikk inn på en gammel aktivitet uten billett-innstillinger.
 • Fikset feil som gjorde at det ikke var mulig å oppdatere en hoveddeltager i backend når det fantes felt som var bare for ekstradeltagere.
 • Fikset feil som gjorde at felt som er bare for ekstradeltagere også ble vist for hoveddeltager i fellesskjema.

Versjon 5.6.2

05.02.2019

Bugfiks:

 • Fikset feil som gjorde at kolonner for ekstradeltagere ikke fulgte med i eksport
 • Fikset feil som gjorde at noen knapper manglet tekst
 • Fikset noen instanser med manglende oversettelser
 • Fikset noen instanser hvor man ikke kunne bruke "avbryt"-knapp
 • Fikset felt som viste feil verdi i deltagereksport
 • Fikset feil som gjorde at alle felter ble vist i skjema
 • Fikset feil i automatisk venteliste
 • Fikset feil som gjorde at systemet forsøkte å sende epost til deltagere uten epost
 • Fikset feil som gjorde at faktura ikke inneholdt riktige produkter

Versjon 5.6.3

07.02.2019

Endringer:

 • Fjernet mulighet for Ekstradeltager i  en spørreundersøkelse.

Bugfiks:

 • Fikset feil som gjorde at aktiviteter ikke ble vist på riktige dager i kalendervisning
 • Fikset feil i grafer for spørreundersøkelse

Versjon 5.6.4

13.02.2019

Bugfiks:

 • Fikset feil som gjorde det ikke var mulig å registrere seg på venteliste i fellesskjema.
 • Fikset feil som gjorde at det manglet grafer i utskrift hvis det var veldig mange i en spørreundersøkelse

Versjon 5.6.5

21.02.2019

Nye funksjoner:

 • Søk i aktivitetslister i frontend.
 • Sortering på alle kolonner i aktivitetslister i frontend.

Endringer:

 • Nytt format for utskrift av bordkort: Liggende, A4.

Bugfiks:

 • Første bruker i en ny installasjon skal automatisk bli systemansvarlig.
 • Fikset feil på filtrering av deltagere ved utskrift av kursbevis og navnelapper.
 • La til manglende complete-handler i utskrift av grafer i spørreundersøkelse.
 • Fikset feil som gjorde at man ikke fikk sett og endret detaljer for en respondent i spørreundersøkelse i backend.
 • Fikset feil som gjorde at man ikke fikk registrert respondent på spørreundersøkelse i backend.
 • Fikset feil som gjorde at man ikke kunne legge inn link eller bilde i wysiwyg-editor på e-postutsendelser.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss