Hvordan sende epost og SMS?

All kommunikasjon med deltagerne skjer via deltagerlisten.
Man kan velge alle deltagere, deltagere med én eller flere utvalgte statuser, deltagere ut i fra hva de har svart i skjemaet eller kun én eller noen få utvalgte. 

"Send"-knappen blir først aktivert etter at én eller flere deltagere er markert. Under denne knappen har du valg mellom å sende E-post, SMS eller Invitasjon.

Eksempler på filtrering av deltagere for kommunikasjon:

  • Sende til alle Påmeldte: Huk av i avkrysningsboksen øverst ved siden av Påmeldt. Så huker du av i avkrysningsboksen til venstre for "Slett"-knappen for å velge alle i listen (som nå kun viser deltagere med status Påmeldt). Så trykker du på "Send" knappen, og deretter på enten E-post, SMS eller Invitasjon. Du kan velge flere ulike statuser samtidig i filteret om du ønsker dette.
  • Sende til kun én eller noen få utvalgte: Huk av i avkrysningsboksen helt til venstre på deltagerlinjen (i bildet under er denne boksen markert med gult rett til venstre for deltager "Support Pindena"), før du trykker på Send og velger hva du skal sende. For å finne riktig deltager, kan du benytte feltet "Søk etter deltager..." i filteret.
  • Filtrere på svar fra felter i påmeldingsskjemaet: Under knappen "Flere filter..." får du opp de ulike ekstrafeltene / produktfeltene som er benyttet i påmeldingsskjemaet. Her kan du huke av for de svarene du ønsker å filtrere ut. Nyttig hvis du for eksempel ønsker å sende e-post eller SMS til kun de som har svart at de ønsker å delta på en tilleggsaktivitet. Marker alle eller noen deltagere i listen du får opp før du trykker på Send.

Etter man har trykt på Send og for eksempel E-post, så vil man også kunne se hvem det er man har valgt. Dette er om man ønsker å dobbeltsjekke før man sender avgårde en e-post. Da kan du trykke på Vis, slik som vist på bildet. Da vil man se deltagerens navn og status man sender til. 

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss