Versjon 5.8

Release notes for versjonene 5.8.0, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.4 oh 5.8.5.

Versjon 5.8.0

03.05.2019

Nye funksjoner:

 • Ny avkryssingsboks som gjør det mulig å sende en e-post til nye (og gamle) brukere med brukernavn og passord. Les mer her.
 • Viser totalbeløp mens du fyller ut påmeldingsskjemaet. Les mer her.
 • Endret "Les mer..."-lenken i epost til mer synlig knapp. Les mer her.
 • La til bulk-funksjoner for å endre Bestått og Møtt opp i deltagerlista i backend. Les mer her.
 • Deltageren kan selv velge språk på Min side. Les mer her.

Endringer:

 • Innførte ny deltagerstatus Forlatt (Abandoned).
 • Flyttet Internbeskrivelse nederst på siden Oppsett > Grunnleggende.

Bugfiks:

 • Fikset feil som kunne føre til at deltageren ikke fikk bekreftelse eller kvittering etter betaling.
 • Fikset feil som gjorde at deltagere kunne betale feil beløp med Utgått ekstradeltager.
 • Fikset feil som gjorde at ekstradeltager kunne bli påmeldt uten at den var synlig når du trykte Meld på.
 • Fikset feil som gjorde at Utgått ekstradeltager fikk status Betalt.
 • Fikset feil som førte til krasj i faktura hvis det manglet verdier i noen felt ved betaling.
 • Fikset feil som førte til krasj i faktura hvis hovedproduktet er slettet når deltager skal betale.
 • Fikset feil som førte til krasj i faktura hvis produkter ble importert fra Excel.
 • Fikset feil som gjorde at fakturaen ikke ble vist i journalen hvis deltageren var slettet.
 • Fikset feil som gjorde at betalingen ikke ble vist i rapporten hvis deltageren var slettet.
 • Fikset avrundingsfeil som gjorde at det kunne trekkes ett øre mindre av kortet enn oppsummeringen viste.
 • Fikset feil som gjorde at ekstradeltagerne ikke alltid ble vist i deltagermodalen i backend.
 • Fikset feil som gjorde at det var mulig å se info om en deltager i en annen avdeling i deltagermodalen i backend.
 • Fikset feil som gjorde at organisasjonsnummer aldri ble godkjent i fellesskjema.
 • Endret overskrift fra "Faktura kreditt" til Kreditnota i pdf-en.
 • Fikset feil som gjorde at Verdier-feltet i skjemabyggeren ikke ble vist med felttype avkryssingsboks og ingen verdier.
 • Fikset feil som gjorde at brukere med Pro-lisens ikke fikk lagret endringer i Oppsett > Design.
 • Fikset feil som gjorde at bare deltagere med status Invitert fikk mulighet til å legge til ekstradeltagere.
 • Fikset manglende ikon i passordbeskyttet eksport.
 • Fjernet feilmelding om feil passord når du valgte Avbryt i passordbeskyttet eksport.
 • Fikset feil som gjorde at grafene viste andre antall svar enn tabellen i spørreundersøkelse.
 • Fikset feil som gjorde at datovelger ikke virket i IE11 eller Safari.
 • Fikset feil som gjorde at avkryssingsboksen for å velge alle i deltagerlista ikke alltid viste riktig status.
 • Fikset feil som gjorde at det ikke var mulig å logge inn på Min side hvis epostadressen inneholder bindestrek.
 • Fikset feil i visning av lenken til Min side når aktiviteten ikke viste brødsmuler.
 • Fikset feil i graf i spørreundersøkelse når det er anførselstegn eller apostrof i spørsmålet.
 • Fikset feil opptelling av antall svar i avkryssingsboksfelt i spørreundersøkelse.
 • Fikset krasj som oppsto i grafutskriften hvis man brukte datofelt i spørreundersøkelsen.
 • Fikset så knapp for å fjerne ekstradeltagere ikke bruker 100% bredde på mobil.

Versjon 5.8.1

03.05.2019

Fikset en feil i versjon 5.8.0.

Versjon 5.8.2

08.05.2019 

Bugfiks:

 • Fikset feil som gjorde at totalbeløp ikke fikk med beløp fra produkter i Antall-felt.
 • Fikset feil som gjorde at utskrift i spørreundersøkelser hang evig hvis det ikke var noen grafer i utskriften.

Versjon 5.8.3

15.05.2019 

Bugfiks:

 • Fikset feil som førte til krasj i faktura hvis leveringsbetingelser manglet.
 • Fikset feil som førte til evig loop i deltagerlista i backend hvis en deltager var ekstradeltager til sin egen ekstradeltager.

Versjon 5.8.4

04.06.2019 

Bugfiks:

 • Fikset feil som førte til at det ikke gikk an å velge andre perioder i rapporten Økonomi (deltakere).

Versjon 5.8.5

04.06.2019

Bugfiks:

 • Fikset feil som førte til at det ikke gikk an å velge andre perioder i rapporten Økonomi.
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss