Hvordan endre adressen til nettstedet? Kan det se mer ryddig ut?

Når du lager en aktivitet, så vil den få en automatisk adresse(url), som passer til selve tittelen. Om dette er en tittel som er brukt før, og som derfor allerede er en url som eksisterer, så legges det til tall, som feks: mittfirma.pameldingssystem.no/kurs-11-11-152. 

Dette kan endres ved å gjøre følgende: 

  1. Gå på den aktuelle aktiviteten, og til Oppsett > Grunnleggende
  2. Her har du tilgang til å endre "Link til skjema"
  3. Der kan du endre den siste delen av adressen. 
  4. Har du nylig endret linken, trykk en gang inne i tekstfeltet, og adressen bør endre seg. 

NB! Dersom du har sendt ut invitasjoner, andre e-poster med linker, gitt ut linken til reklamebyrå eller på noen som helst annen måte publisert den eksisterende linken bør du ikke endre den! Da vil alle som trykker på linken de tidligere har fått, komme til en side med kun feilmelding om at siden ikke eksisterer. Om du er nødt til å endre etter å ha sendt ut informasjon, bør det sendes nye e-poster/SMS for å vise til den nye og korrekte linken.  

For å endre til eget domene, ta kontakt med oss. 

Å endre subdomenet er en tilpasning som koster 1/2 time til 600 kr eks mva. 

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss