Hvordan kan QR-kode benyttes?

Pindena Påmeldingssystem har fra nyeste versjon, 2 ulike typer QR-kode i systemet. 

Den ene er en QR-kode for aktiviteten, slik at man kan benytte den for smittesporing av oppmøtte.

Den andre er en QR-kode som sendes til påmeldte deltagere, slik at de kan bli skannet i inngangen. 

QR-kode for å la deltagere skanne og så registrere seg 

  • På nye aktiviteter vil det være mulig å printe ut en QR-kode som er linket direkte til aktiviteten og skjema. 

QR-kode for å skanne deltagere i inngangen

QR-kode kan kun benyttes sammen med Pindena Checkin-app, og den inneholder kun informasjon om at deltager har møtt opp på aktiviteten.

Det er tre ulike måter å sende ut QR-koden på:

  1. Dersom QR-kode er aktivisert (Oppsett > Avansert), vil denne være med som en del av påmeldingsbekreftelsen som sendes deltager på e-post etter påmelding og vises i deltagerlink.
  2. Har man i tillegg aktivisert billett for aktiviteten, så vil QR-koden også komme med på billetten (som vedlegg i påmeldingsbekreftelsen).
  3. Sender man en vanlig e-post eller SMS via deltagerlisten og huker av for at link til aktivitet skal inkluderes, så vil deltager enkelt finne sin QR-kode ved å klikke på sin deltagerlink.

    (Obs, for å sende som SMS, kan det ikke være mulig for deltagere å endre sin påmelding)

  4. Både QR-koden og billetten kan hentes fram av deltager fra "Min side" dersom dere har åpnet opp for dette under Tannhjul > Innstillinger. 
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss