Sjekkliste for en Pro aktivitet som Webinar

  1. Opprett aktiviteten.
  2. Opprett aktiviteten og skriv inn ønsket tittel, trykk på +Ny aktivitet
  3. Oppsett > Grunnleggende. Fyll ut all nødvendig informasjon og datoer. Under "Sted" fyll ut enten linken til webinaret, eller programmet dere bruker. 
  4. Oppsett > Design. Velg et tema, bilder, tilbakemeldingstekster og innstillinger.
  5. Fyll ut Påmeldingsskjema, og be om den informasjon som trengs.
  6. Oppsett > Epost-oppsett. Sørg for at det er korrekte epostadresser, og tekst som står oppført.
  7. Deltagere
  8. Importer deltagere via en Excel fil, send ut link til påmeldingen via ekstern e-post, eller legg ut linken på en nettside.
  9. Send ut invitasjon, og la påmeldingene starte!

NB! Som arrangør bør dere alltid teste påmeldingen og melde på dere selv, slik det vil være for en faktisk deltager. 

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss