Hva betyr feltet "Maks antall ekstradeltagere pr hoveddeltager"?

Lisens Premium og oppover.

Feltet finner du på Oppsett > Avansert.

Ved å sette et maks antall ekstradeltagere pr hoveddeltager kan du begrense størrelsen på gruppepåmeldinger. For eksempel kan du sette en begrensning på 1. Da vil hver person kunne registrere maksimalt én ekstradeltager.

Dette forutsetter at det finnes felt i skjemaet som er tilgjengelige for ekstradeltagere.
(For å sette felt aktive for ekstradeltagere, må det være huket av for "Bruk felt for ekstradeltagere"

Dersom feltet er satt til 0 er det ingen begrensning på antall ekstradeltagere per hoveddeltager. Om det skal være grense på 0, altså at man ikke får lov til å ha med ekstradeltager, så løses dette enkelt ved at man ikke aktiverer noen felt for ekstradeltager. 

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss