Hvordan sende en spørreundersøkelse på nytt?

Dette gjelder for spørreundersøkelser knyttet til en aktivitet.
I noen tilfeller kan man ha bruk for å sende spørreundersøkelsen til en eller flere deltagere på nytt.

Fra aktiviteten finner du spørreundersøkelsen under påmeldingsskjema.

Oppskrift

  1. Klikk deg inn på spørreundersøkelsen.
  2. I fanen respondenter, klikk på respondenter.
  3. Velg deltageren som ønsker å sende inn svar på nytt. Her kan det være du må bruke scrollbar for å komme deg helt til høyre siden. Trykk på Endre knappen.
  4. Endre status på respondenten til  "Importert", trykk så på Lagre i bunn.
  5. Når denne ene respondenten (eller flere om det er tilfellet) står som status Importert, så kan du trykke på Kommunikasjon i fanen, som vist på bilde 2, og deretter på Invitasjon.
  6. Da kan du sende en ny invitasjon til de(n) som skal svare på spørreundersøkelsen på nytt. 
  7. EKSTRA: hvis du ikke ønsker å sende ut en ny invitasjon, så kan man også sende linken direkte til den det gjelder. Den linken finner man ved å gå inn på respondenten (som punkt 3), for så å scrolle til bunn og trykke på "Link til deltagervisning". Da kommer det opp en nettside med en helt personlig link for at den spesifikke respondenten kan svare på nytt. Linken kan sendes via Pindena ved å gå tilbake på aktiviteten, og velge deltageren og trykke Send -> Epost, eller om du ønsker å formidle linken på et annet vis til deltageren. 

OBS. Spørreskjema er knyttet til deltageren og skal ikke sendes til flere. 

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss