Hvordan bytte eier/ansvarlig person for en aktivitet?

  1. Gå inn på den aktuelle aktiviteten som det gjelder. 
  2. Oppsett > Grunnleggende kan du endre hvem som står som ansvarlig for en aktivitet. 
  3. Standardverdien er personen som opprettet aktiviteten.

For Enterprise-kunder vil kun ansatte i avdelingen aktiviteten er tilknyttet være synlig i lista over personer.
For å flytte aktiviteten til en eier i en annen avdeling må en superadministrator gå til Oppsett > Avansert og flytte aktiviteten til ny avdeling før man kan velge denne personen i nedtrekksmenyen.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss