Hva innebærer å tillate duplikatpåmeldinger?

Påmeldingssystemet bruker e-postadresse og telefonnummer for å skille deltagere fra hverandre, og som standard skal systemet nekte en hoveddeltager å registrere seg med en e-postadresse eller telefonnummer som allerede er registrert fra før.

I noen tilfeller vil dette derimot ikke være hensiktsmessig, for eksempel om man kan melde seg på arrangementet flere ganger eller at deltagere deler e-postadresse eller mobilnummer.

For å aktivere å tillatte duplikatpåmeldinger kan følgende gjøres:

  1. På den aktuelle aktiviteten, gå til Oppsett > Avansert
  2. Kryss av i boksen for "Tillatt duplikatpåmeldinger"

Vær klar over at utsendelser av e-poster og SMS'er fra systemet kan bli påvirket av å aktivere denne funksjonaliteten. 

Merk: Import godtar ikke duplikat. Ved import kan man altså ikke ha lik e-postadresse og telefonnummer på deltagere. Her kan man trikse på e-postadresse, ved å skrive +1 eller +2 og lignende, før @.

Eksempel: Dersom e-postadressen support@pindena.no skulle blitt benyttet for to deltagere, så kunne man trikset det til ved å legge inn adressen support+1@pindena.no for den ene av deltagerne. E-poster som sendes vil da gå til den samme adressen, men systemet tolker det som to ulike adresser. 
Mobilnummer kan ikke trikses med på samme måte.   

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss