Hva innebærer å tillate duplikatpåmeldinger?

Påmeldingssystemet bruker e-postadresse og telefonnummer for å skille deltagere fra hverandre, og som standard skal systemet nekte en hoveddeltager å registrere seg med en e-postadresse eller telefonnummer som allerede er registrert fra før.

I noen tilfeller vil dette derimot ikke være hensiktsmessig, for eksempel om man kan melde seg på arrangementet flere ganger eller at deltagere deler e-postadresse eller mobilnummer.

For å aktivere å tillatte duplikatpåmeldinger kan følgende gjøres:

  1. På den aktuelle aktiviteten, gå til Oppsett > Avansert
  2. Kryss av i boksen for "Tillatt duplikatpåmeldinger"
  3. Merk: Versjoner før 5.2.2, så vil IKKE deltagere med lik e-postadresse så flere meldinger.

Merk at utsendelser av e-poster og SMS'er fra systemet kan bli påvirket av å aktivere denne funksjonaliteten. 

Merk: import godtar ikke duplikat. Ved import kan man altså ikke ha lik epostadresse og telefonnummer på deltagere. Her kan man trikse på epostadresse, ved å skrive +1 eller +2 og lignende, før @. 

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss