Hva er registrar?

En registrar er en påmeldt som ikke er en ordinær deltager, for eksempel en observatør, lærer, kurskoordinator, lagleder eller lignende. En registrar blir ikke telt med når systemet sjekker om arrangementet er fulltegnet. En registrar er også ofte en som ikke deltar på aktiviteten, men som har ansvar for å melde på mange som skal delta. 

For å aktivere registrar må du gjøre følgende:

  1. Du må krysse av for at Registrar feltet i påmeldingsskjemaet skal være aktivt, altså huk av i kolonnen VIS. 
  2. Du må aktivere "Meld på flere", dvs. ha minimum ett felt i skjemaet som er åpnet for ekstradeltagere.
  3. Du kan gi feltet et annet navn, f.eks. "Kryss av her dersom du er lagleder og ikke selv skal delta på arrangementet".

En registrar kan ikke melde seg på alene. Det må være med én eller flere ekstradeltagere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss