Hva er en påmeldingsansvarlig?

En påmeldingsansvarlig er en påmeldt som ikke er en ordinær deltager, for eksempel en observatør, lærer, kurskoordinator, lagleder eller lignende. Den som er påmeldingsansvarlig blir ikke telt med når systemet sjekker om arrangementet er fulltegnet. En påmeldingsansvarlig er ofte en som ikke deltar på aktiviteten, men som har ansvar for å melde på mange som skal delta. 


For å aktivere påmeldingsansvarlig må du gjøre følgende:

  1. Aktiver feltet Påmeldingsansvarlig i skjemabyggeren ved å krysse av i kolonnen Deltager
  2. Du må aktivere "Meld på flere", dvs. ha minimum ett felt i skjemaet som er åpnet for ekstradeltagere.
  3. Du kan gi feltet et annet navn, f.eks. "Kryss av her dersom du er lagleder og ikke selv skal delta på arrangementet".

En påmeldingsansvarlig kan ikke melde seg på alene. Det må være med én eller flere ekstradeltagere.


Påmeldingsansvarlig ble kalt registrar frem til versjon 7.0.0.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss