Hvordan fungerer "kun for inviterte"?

I noen tilfeller ønsker man å sperre påmeldingsskjemaet slik at bare inviterte personer har anledning til å melde seg på. Det gjøres ved å benytte seg av kun for inviterte-funksjonen

 1. Du finner dette under Oppsett > Avansert,
 2. Litt lenger ned på høyre siden, er det en overskrift som følger: "Krav for påmelding". 
 3. Her har du to mulige punkter å huke av på,
  "Kun inviterte kan melde seg på aktiviteten"
           
  og
  "Aktivitet kun synlig for inviterte". 

For at man skal melde seg på med denne aktivert, må personene først importeres inn til systemet slik at de blir tilordnet en tilgangskode som kan sendes i en invitasjon.

Deltagerne får tilgang til å melde seg på ved å følge lenken til påmeldingsskjemaet i invitasjonen, eller ved å skrive inn sin personlige tilgangskode.

Hvis du i tillegg krysser av for at aktiviteten kun er synlig for inviterte, vil hele arrangementet (navn, sted, tid osv) være helt utilgjengelig for uinviterte.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss