Kan jeg endre språk på en aktivitet?

Ja, for Pro og oppover, men med forbehold. Gå til Oppsett > Avansert og velg språk.

Merk: Ved endring av språk på en aktivitet, så vil det første språket fortsatt være aktuell for epostmaler og lignende. 
Du bør derfor opprette NY aktivitet, på det aktuelle språket som er ønskelig. 

En eksisterende aktivitet har språkstrenger som ble hentet ut ved opprettelse av aktiviteten på opprinnelig språk. Disse styrer du selv innholdet i etterpå, og de blir ikke overskrevet når man endrer språk. De blir altså ikke oversatt. Det gjelder for eksempel titler, arkfanetitler, epostmaler og annet.

Av den grunn kan det derfor være enklere å opprette en ny aktivitet med riktig språk fra begynnelsen av, enn å endre språk etter opprettelse.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss