Hvordan sender jeg e-post/SMS på et fastsatt tidspunkt/senere?

 1. Velg de deltagere du ønsker i deltagerlisten. Enten ved å huke av på hver enkelt, eller velg en status, og velg alle.
 2. Trykk på Send, og velg Epost eller SMS. 
  1. Velg at meldingen sendes senere, og skriv inn ønsket dato/tidspunkt i feltene som kommer opp.
  2. Her kan du også velge hvilken status som skal motta eposten.
  3. Skriv inn ønsket tekst i Emne og innhold (for SMS er det kun innhold).
  4. Kontroller at "Inkluder link til aktivitet" er skrudd på dersom du ønsker det.
  5. Klikk send og meldingen legges i utboksen. Har du gjort feil kan du slette den fra utboksen før den sendes, men da må du lage en ny melding.

Avsendernavn kan endres under Oppsett > Epost oppsett og SMS oppsett.

NB: Deltagerlista er ikke synlig når du har valgt "Send senere", fordi systemet henter ut deltagerne rett før den sender meldingen. Det hindrer at de som har endret status i mellomtiden får meldingen. 

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss