Kan jeg endre på innholdet i invitasjoner som sendes pr SMS?

Ja dette kan gjøres fra versjon 5.4.0. 

På Oppsett > SMS-oppsett kan du endre innholdet i invitasjon som sendes pr SMS. 

Bekreftelse som sendes på SMS kan også endres på Oppsett > SMS-oppsett. 

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss