Tekstmeldinger (SMS) til deltagere

Det er mulig for å sende SMS til deltagere fra deltageroversikten. Velg et filter eller marker deltagerne, trykk på Send > SMS. Ved å velge et filter kan du sende SMS kun et utvalg deltagere. Ved å trykke på "Flere filter" får du også opp flere valg, basert på hva som har blitt fylt ut i skjema. 

Her har vi valgt filtere "Påmeldt" før vi går til Send > SMS.

  • Du kan inkludere linken til aktiviteten i SMS'en.
  • Meldinger kan sendes ut på et planlagt tidspunkt.
  • NB! Du vil bli etterfakturert for SMS. Pris per SMS er 1 kr. Vi endrer SMS avsendernavn for dere uten kostnader.
  • Ved utsendelse til utenlandske mobilnummer, husk landkode foran, men ikke: mellomrom, bindestrek eller pluss. Det skal være rene tall. Utenlandske telefonnummer vil koste mer.  
  • Viktig: Smiley og andre tegn vil forlenge SMS teksten, og vi anbefaler derfor å unngå dette. Hvis du skriver mer enn 160 tegn blir hver melding sendt som to eller flere meldinger. De blir slått sammen igjen til en melding hos mottager, men prisen per mottager blir høyere. Huker du av for inkludering av bekreftelseslink, vil mottagerne få en link til siden med påmeldingsskjemaet i slutten av SMS'en. Linken er på 28 tegn og teller med når systemet beregner hvor mange meldinger som blir sendt.
  • Mer informasjon ang antall tegn i SMS: Over 160 tegn = hvert segment blir 153 tegn. Under 160 tegn = ett segment er 160 tegn. Meldingen har tegn som ikke finnes i GSM-standarden = 67 tegn per segment.
  • Det er pr i dag ingen feilmelding som kommer ved utsendelse til "feil type" telefonnummer. Pass på at telefonnummer er korrekt før utsendelse. Det hender vi i Pindena får melding fra systemet ang dette, og da sender vi e-post til den som står som ansvarlig for aktiviteten for å informere.
  • Dere kan om ønskelig koble opp mot egen ViaNet konto. 
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss