Hva er anbefalt format på bilder i e-post?

Vær først og fremst klar over at ved å legge bilder i e-post, så er det større sjanse for at den blir sendt til søppelpost hos mottaker. Det er også flere e-postlesere som ikke viser bilder uten at man har godtatt dette spesielt.

Maks 600 pixler (bredde), ingen begrensning på høyde. Noe resizing av bilder må påberegnes i enkelte e-postmottakere, typisk mobil.

Systemet tillater alle de vanlige bildeformatene på web, for eksempel: .jpg, .gif, og .png. 

Merk: Ved mellomrom i filnavn vil ikke bildet vises. Filnavnet kan endres i MoxieManager. 

Tekst med informasjon om aktiviteten skal ikke legges inn som bilder, da dette strider med lovgivningen om universell utforming. Det skal i stedet legges inn som ren tekst i epost-oppsettet. Les mer om universell utforming under kategorien "Universell utforming"

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss