Hva er anbefalt format på bilder i e-post?

Merk: husk at ved å legge bilder i e-post, så kan det føre til større sjanse for at den blir sendt til søppelpost hos mottaker. 
Maks 600 pixler (bredde). Ingen begrensning på høyde. Noe resizing av bilder må påberegnes i enkelte e-postmottakere, typisk mobil.

Systemet tillater alle de vanlige bildeformatene på web, for eksempel: .jpg, .gif og .png.

Merk: ved mellomrom i filnavn vil ikke bildet vises. Endre navnet på denne filen i MoxieManager. 

Tekst med informasjon om aktiviteten skal ikke legges inn som bilder, da dette strider med lovgivningen om universell utforming. Det skal i stedet legges inn som ren tekst i epost-oppsettet. Les mer om universell utforming under kategorien "Universell utforming"

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss