Hva er en produktgruppe?

Produktgrupper, pakketering, eller engelsk "bundles", brukes når man skal selge produkter samlet i en pakke.

Spesifikt brukes produktgrupper der man selger produktpakker som inneholder produkter med ulik MVA-sats. For eksempel er det ulik MVA-sats på overnatting og bespisning, og dersom du selger en pakke som inneholder dette skal det spesifiseres på fakturaen. På fakturaen blir derfor de ulike underproduktene listet opp med pris og MVA-sats.

Produktgrupper har ikke egen pris, MVA-sats eller tilgjengelighet. Alt dette blir beregnet utifra de underproduktene som finnes i produktgruppa. Blir et underprodukt utsolgt, blir også produktgruppen automatisk utsolgt.

I eksempelet under er produktgruppen "Kursavgift" (ID38). Tilknyttet denne produktgruppen ligger produktene "Andel mat" (ID39) og "Andel kurs" (ID40). Priser, tilgjengelighet og mva styres av de to produktene. Deltagerne vil kun se produktgruppen "Kursavgift" som en samlet pakke. 

Husk at du som arrangør er pliktig til å føre korrekt mva sats på de ulike elementene av priser du selger til deltagere.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss