Hva er forskjellen på ekstrafelt og produktfelt?

Ekstrafelt brukes for å bygge opp vanlige felt i påmeldingsskjemaet, felt du bruker for å samle inn generell informasjon om den som melder seg på. Det være seg navn, kontaktinformasjon eller informasjon om allergier eller om man ønsker enkelt- eller dobbeltrom.

Produktfelt brukes for å gi dem som melder seg på mulighet til å kjøpe ulike produkter i tillegg til hovedproduktet. For eksempel kan produktfeltene brukes dersom man ønsker å legge til valg med ekstra avgifter, slik som betaling for valgfri kost og losji. Pris på produkter som velges vil sammen med hovedproduktet utgjøre en totalsum for kunden.

Merk: Hovedprodukt er påkrevet for å kunne benytte seg av ekstraprodukter/produktfelt.

Før versjon 5.0 så måtte hver aktivitet må ha ett hovedprodukt, for å kunne ta betaling for ekstraprodukter. For eksempel hvis du skulle ha en aktivitet som krever at kundene skal kjøpe ett hovedprodukt, og ha mulighet til å kjøpe ekstraprodukter (enkeltrom, oppgradert lugar osv), så brukes ekstra produktfelt. 

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss