Hva er forskjellen på ekstrafelt og produktfelt?

Ekstrafelt brukes for å bygge opp vanlige felt i påmeldingsskjemaet, felt du bruker for å samle inn generell informasjon om den som melder seg på. Det være seg navn, kontaktinformasjon eller informasjon om allergier eller om man ønsker enkelt- eller dobbeltrom.

Produktfelt brukes for å gi dem som melder seg på mulighet til å kjøpe ulike produkter. Man kan enten benytte seg av kun produktfelter, eller produktfelter i tillegg til hovedproduktet. For eksempel kan produktfeltene brukes dersom man ønsker å legge til valg med ekstra avgifter, slik som betaling for valgfri kost og losji. Pris på produkter som velges vil sammen med hovedproduktet utgjøre en totalsum for kunden. 
Dvs. at du ikke kan legge inn det samme produktet både som hovedprodukt OG produktfelt. Gjør du dette, så vil deltageren betale for samme produkt to ganger. 

Merk: Før versjon 5.0, så måtte aktiviteten ha et hovedprodukt for å kunne benytte seg av ekstraprodukter/produktfelt.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss