Hva er forskjellen på ekstrafelt og produktfelt?

Ekstrafelt brukes for å bygge opp vanlige felt i påmeldingsskjemaet, felt du bruker for å samle inn generell informasjon om den som melder seg på. Det være seg navn, kontaktinformasjon eller informasjon om allergier eller om man ønsker enkelt- eller dobbeltrom.

Produktfelt brukes for å gi de som melder seg på mulighet til å kjøpe ulike produkter. Man kan enten benytte seg av kun produktfelter, eller produktfelter i tillegg til hovedproduktet. For eksempel kan produktfeltene brukes dersom man ønsker å legge til valg med ekstra avgifter, slik som betaling for valgfri kost og losji. Pris på produkter som velges vil sammen med hovedproduktet utgjøre en totalsum for kunden. 
Merk: Ikke legg inn det samme produktet både som hovedprodukt OG produktfelt! Deltageren vil da bli dobbeltfakturert for dette produktet.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss