Kan jeg legge til flere felt i påmeldingsskjemaet?

Trenger du flere felt i påmeldingsskjemaet enn det du finner i skjemabyggeren, enten ekstrafelt eller produktfelt, så kan du legge til dette ved hjelp av knappene nederst på siden:

u kan ikke slette felt, men hvis du IKKE vil at de skal vises i skjema, så huker du bort blå avhukingen under Deltager eller Ekstradeltager på høyre siden. Et felt vises kun i skjema hvis en av de to er huket på (altså merke inne i boksen) 

Fra versjon 7.0.0 (Q2 2023)

For å legge til flere felter i påmeldingsskjema kan du bruke knappene som ligger over eller under skjemabyggeren.

Det er ikke mulig å slette felter, men du velger hvilke felter som skal vises i skjema ved å krysse av på Deltager. Dersom det ikke er krysset av på deltager eller ekstradeltager, vises ikke feltet i påmeldingsskjema.

Du kan også bruke Skjul ubrukte felt for å skjule de feltene som ikke har kryss på Deltager eller Ekstradeltager.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss