Hvordan setter jeg opp en spørreundersøkelse?

Det kan gjøres på to måter: 

For selvstendige undersøkelser:

 1. Gå til Spørreundersøkelser i venstremenyen og klikk Ny spørreundersøkelse.
 2. Fyll inn informasjon og spørsmål du vil stille.
 3. Spørreundersøkelsen er ferdig!
  Tips: Du kan knytte en eksisterende spørreundersøkelse til en aktivitet ved å gå til Avansert-fanen til spørreundersøkelsen.

For undersøkelser knyttet til aktivitet 

 1. Gå til spørreundersøkelsesfanen: i den aktuelle aktiviteten som du ønsker å evaluere > Påmeldingsskjema > Spørreundersøkelse.
 2. Opprett spørreundersøkelsen ved å bruke knappen "Ny spørreundersøkelse".
 3. Legg inn tittel, spørsmål og velg når skjemaet skal være tilgjengelig.
 4. Importer deltagerne som skal ha tilgang til å svare på spørsmålene. Her trykker på du "Importer fra aktivitet". 
  Da vil det opprettes en tilknytning for de deltagerne som var med på aktiviteten, deres e-postadresse og mobilnummer osv, til denne evalueringen/spørreundersøkelsen. 
 5. Send en invitasjon til deltagerne. De importere deltagerne står nå med status Ny, og ved å velge alle når du står inne på Deltagere > Send > Invitasjon, vil de deretter ha status Invitert. 
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss