Integrering med OCR-giro fra Nets

Når dere oppretter fakturaer med kidnummer i påmeldingssystemet kan dere også få automatisk beskjed fra Nets når de blir betalt.

For dette må dere opprette en OCR-giro avtale med banken deres. Vi anbefaler at dere oppretter en egen bankkonto for innbetalinger til fakturaer fra påmeldingssystemet.

For å fylle ut ditt Nets skjema for OCR, gå inn på denne nettsiden, og velg "Registreringsskjema (NO)" https://www.nets.eu/no-nb/losninger/inn-og-utbetalinger/ocrgiro/Dokumentasjon%20OCR%20Giro/Pages/default.aspx

Direkte link til  "Nets Registreringsskjema.pdf" : https://www.nets.eu/no-nb/SiteCollectionDocuments/Skjemaer%20Innbetalingstjenestene/Nets%20Registreringsskjema.pdf

Fyll ut i samarbeid med en bankansvarlig.

FØLGENDE MÅ SKRIVES INN PÅ VEGNE AV PINDENA AS OG GENERELT.

 • 2. Tjeneste. Velg her OCR giro.
 • 6. KID opplysninger.KID for AvtaleGiro. Fyll ut 6.For OCR giro, egiro, egiro pluss og innbetaling total kan det oppgis inntil 3 KID alternativer.
  Velg her Mod 10 på alle, og skriv inn 6,10 og 13
 • 7. OCR giro, egiro, egiro plussog Innbetaling total...
  Dette er kun en anbefaling!Vi anbefaler å huke av for "Vi ønsker at alle innbetalinger skal avvises dersom KID mangler eller er ugyldig (se avtalevilkår pkt. 5.2).
 • 9. Dataavsender.
  På feltet “Kundeenhet-ID i Nets:” skriv inn: 00167799
 • 11.3 Periodisering av konteringsdata.
  På punktet for daglig, huk av for “Sluttavregning”.

(Det kan være lurt å krysse av for at Nets skal avvise alle betalinger uten kidnummer for at dere skal få minst mulig manuell jobb med å koble innbetalinger mot fakturaene.)

Når avtalen med Nets er godkjent må dere fortelle oss i Pindena AS om hvilken avtale-id dere har, ellers klarer vi ikke å knytte opplysningene fra Nets til rett kunde hos oss.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss