Hvordan laster jeg opp bilder?

Å laste opp bilder er noe som kan gjøres mange steder i Pindena Påmeldingssystem. 

De kan i hovedsak lastes opp på 3 måter, og alle er via MoxieManager

  1. I venstremenyen finnes Media. Her kan du laste opp og redigere bilder som ønskelig. 
  2. Ved å laste det opp i beskrivelsesfeltet, trykker du på Insert > Insert/edit image. Da får du opp et vindu hvor du for Source, trykker på kameraikonet på høyre side. Da kommer du inn til MoxieManager. Her kan du laste opp bildet ved å trykke på Upload knappen, velg ditt bilde og trykk Åpne, så trykk på Upload, og deretter Close. For å ha lastet opp flere bilder med en gang, kan du trykke på Add files. Så kommer du tilbake til MoxieManager, her er ditt nye bilde huket av, og du kan trykke på Insert. Da kommer du tilbake til det første vinduet du fikk opp, og det er deretter fylt inn informasjon i feltet Source. Her bør du skrive en beskrivelse i Image description. (Les mer under kategorien Universell utforming, om hvorfor dette er en regel). Her kan du også endre på størrelsen (Dimensions) på bildet hvis du ikke vil ha hva som kommer automatisk. Da kan du huke av Constrain proportions, og velge selv. 

    Nå vil bildet ditt vises i Beskrivelsesfeltet, og hvis det er f.eks. et veldig stort bilde- kan du her bruke pilene til å dra i størrelsen til bildet. Da vil du også se et lite felt, på bildet, som viser hvilken størrelse bildet er i når du drar i det. Da vil bildet bli seende ut slik du har valgt størrelsen.
    Les egen artikkel om hva alt i Beskrivelsesfeltet betyr.
  3. Ved å laste det opp når du trykker på knappen "Velg media". Dette er steder som er lagt inn som standard hvor det er mulig å ha bilde. Som logo, forsidebilde, bakgrunnsbilde og lignende. Når du har trykket på knappen, kommer det en boks opp. Her kan du begynne med å legge til bilde ved å trykke på mappen "Velg" på høyre siden. Her får du også opp MoxieManager, som beskrevet under punkt 1. Gjør samme fremgangsmåte her. Etter bildet er lagt inn, kan du på det første vinduet som kom opp, også skrive inn en beskrivelse, samt en URL. En URL er kun nødvendig hvis du ønsker at bildet skal føre til et annet sted. Når du er fornøyd, trykk på Lagre- så er bildet lagt inn. 
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss