Hvordan bruke tabeller?

Kravene til universelt utformede tabeller er spesielt mange, og det er viktig at du setter deg inn i disse før du bruker tabeller på nettsiden.

En full oversikt kan du få her:  https://uu.difi.no/artikkel/2015/06/tabeller 

Vi går gjennom de viktigste kravene:

  • Tabeller skal ha en tittel, "caption". Etter at du har opprettet tabellen (Table > Insert table), klikk på Table > Table properties. Huk av for Caption og klikk ok. Tabellen får da et eget overskriftsfelt som skal inneholde overskriften på tabellen. En separat overskrift utenfor dette feltet er ikke tilstrekkelig i følge kravene.
  • Rader/kolonner skal ha overskrifter. Den første raden i tabellen, under captionfeltet, består ofte av overskriftceller. Dette må defineres. Først, marker hele raden. Gå til Table > Row > Row properties og sett Row type til "Header". Klikk Ok. Behold markeringen av raden, og gå til Table > Cell > Cell properties og sett Cell type til "Header cell". I dette tilfellet bør du også sette Scope til "Column".

Skal overskriftene være under hverandre i stedet for ved siden av hverandre, markerer du i stedet aktuelle kolonner og gjør samme prosess, men sett Scope til "Row" i stedet.

Tabellen er nå formatert på en sånn måte at skjermlesere enkelt kan forstå innholdet. Husk å lagre før du går videre!

  • Ikke bruk tabell til å lage layout. Ønsker du å plassere bilder, tekst eller overskrifter på bestemte måter skal dette ikke gjøres ved hjelp av tabeller. Ta heller kontakt med oss dersom du ønsker bestemt design.

Er tabellen du vil presentere veldig stor, bør den deles opp i flere mindre tabeller.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss