Hvordan rettes feil og andre henvendelser?

Beskrivelse av forskjellige typer henvendelser:

 • Rapportering av feil i Pindena Påmeldingssystem er alltid gratis.
 • Hjelp til å bruke systemet er gratis med supportavtale og opplæring.
  NB For Enterprise-kunder skal alle henvendelser gå via egne superbrukere.
 • Alle andre henvendelser skal som regel belastes kunden time for time til veiledende timepris.

Hvordan retter vi feil i Pindena Påmeldingssystem?

 • Alvorlige og kritiske feil i standardkode rettes umiddelbart og kostnadsfritt.
 • Øvrige feil rettes som en del av standardutvikling og prioriteres avhengig av alvorlighetsgrad.

Annet enn feil i systemet:

 • Andre feil som skyldes gammel versjon rettes ved at vi oppgraderer kostnadsfritt til nyeste versjon.
  NB Tiden vi bruker på å oppgradere tilpasninger belastes kunden time for time til veiledende timepris. Kunden kan velge å fjerne en tilpasning for å minimere denne kostnaden.
 • Retting av feil i tilpasninger som er godkjent og satt i produksjon belastes kunden time for time til veiledende timepris.
 • Ønskes det tilpasning så er dette ikke mulig i Basic. Ta kontakt med oss ang muligheten for utførelse, tid og kostnad.
 • Trenger dere hjelp, og lurer på noe angående funksjoner, så dekkes dette av supportavtale!

Feil rapporteres til support@pindena.no eller telefon 33 80 65 01.
Ved varsling bør det angis aktivitets ID og skjermdump som kan vise til feilen. 

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss