Deltagerutskrift

På den aktuelle aktiviteten > Deltagere > Utskrift. 
Merk: Ved å trykke på "Utskrift" så blir det generert en PDF-fil. Denne filen må du dermed lagre, og gjøre den fysiske utskriften når ønskelig.

Det finnes flere typer deltagerutskrifter i ulike formater. For hvert format (unntatt kursbevis, som utformes på egen side) finnes det fire tekstfelt og du må velge hvilken informasjon som skal være med på utskriften. Du behøver ikke å bruke alle tekstfeltene. For hvert tekstfelt kan du også velge skriftstørrelse og justering (venstre, sentrert, høyre).

Det er også mulighet for å velge en logo som legges til på alle utskriftene.

NB - i en egen FAQ-artikkel har vi kommet med forslag til hvor man kan kjøpe passende ark til navnlapper.

Formater

 • Deltagerlister
  Skriver ut en A4 side som inneholder informasjon om deltagerne til den aktiviteten. Kan velge hva det skal sorteres etter, samt 4 tekstfelt om hvilken informasjon som skal stå. Dette velges nederst på siden. 
 • Navnelapper
  Skriver ut navnelapper som kan benyttes på aktiviteten. Det er pr i dag 3 størrelser på navnkort, basert på de standardiserte formatene fra Avery og en størrelse visittkort for Dataline-format.
 • Bordkort
  Skriver ut bordkort med ønsket informasjon i to forskjellige størrelser.
 • Kursbevis
  Skriver ut kursbevis som kan gies ut til deltageren.
  Kursbevis må utformes under Oppsett > Kursbevis. Utskriften skjer på Deltagere > Utskrift, som en PDF, og kursbeviset blir laget til alle deltagere, med mindre det velges filter på "Deltagerutskrift"
  Merk: les mer om "Hvordan sende kursbevis til ekstradeltagere" i egen artikkel i vår FAQ. 

Det er mulig å bruke følgende informasjon fra påmeldingsskjemaet: 

 • Fornavn etternavn
 • Etternavn, fornavn
 • Aktivitet
 • Tittel 
 • Fornavn
 • Etternavn
 • E-post
 • Mobil
 • Firma
 • Annet
  Med dette valget kan du definere en fast tekst som skrives ut for alle deltagerne.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss