Deltagerutskrift

På den aktuelle aktiviteten > Deltagere > Utskrift. 
Merk: Ved å trykke på "Utskrift" så blir det generert en PDF fil. Denne filen må du dermed lagre, og gjøre den fysiske utskriften når ønskelig.

Etter ny oppgradering finnes det flere typer deltagerutskrifter i ulike formater. 
I nyeste versjon 4.2.0 er det mulighet for å legge til logo på alle utskriftene. ( Merk: kursbeviset uformes på egen side)

Denne teksten vil også forklare hva de ulike formatene er, korrekt måte å gjøre utskriften og hvordan det blir. 
NB - i  FAQ artikkelen om "Forslag til ark for utskrift" har vi kommet med forslag til hvor man kan kjøpe passende ark til navnlapper.

 • Deltagerlister
  Printer ut en A4 side som inneholder informasjon om deltagerne til den aktiviteten. Kan velge hva det skal sorteres etter, samt 4 tekstfelt om hvilken informasjon som skal stå. Dette velges nederst på siden. 
 • Navnelapper
  Printe ut navnlapper som kan benyttes på aktiviteten. Det er pr i dag 3 størrelser på navnkort, basert på de standardiserte formene fra Avery. 
 • Bordkort
  Printer ut bordkort med ønsket informasjon. 
 • Kursbevis
  Printer ut kursbevis som kan gies ut til deltageren.
  Kursbevis må utformes under Kommunikasjon > Kursbevis. Utskriften skjer på Deltagere > Utskrift, som en PDF, og alle deltagere vil motta, med mindre det velges filter på "Deltagerutskrift"
  Merk: les mer om "Hvordan sende kursbevis til ekstradeltagere" i egen artikkel i vår FAQ. 

Det er mulig å få følgende informasjon fra påmeldingsskjemaet: 

 • Fornavn etternavn
 • Etternavn, fornavn
 • Aktivitet
 • Tittel 
 • Fornavn
 • Etternavn
 • E-post
 • Mobil
 • Firma
 • Annet 

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss