Hvordan sende kursbevis?

Nytt fra 5.5.0

For å sende ut kursbevis til enkeltdeltagere, så gjøres følgende:

  • Gå til deltagerlisten, og klikk på den aktuelle deltageren. 
  • Velg fanen "Kommunikasjon" på toppen av deltagerbildet, og deretter klikk på knappen "Send kursbevis":

Send til flere:

  • Gå til deltagerlisten, og filtrer ut de deltagerne du skal sende til. F.eks de med status "Bestått":

  • Huk av for deltagerne i listen, og velg "Send" og "E-post". Huk av for "Inkluder kursbevis" under innstillinger:

    Les gjerne mer om hvordan man sender e-post her.

FØR versjon 5.5.0

For å sende ut kursbevis til enkeltdeltagere, så gjøres følgende:

  • Gå på den aktuelle aktiviteten, og på Deltagere
  • Velg en deltager, og trykk helt til høyre, på Endre knappen. 
  • Scroll ned til det står Logg, og trykk på Kommunikasjon.
  • Scroll så nedover igjen, og her står knappen "Send kursbevis". Trykk på denne for at kursbevis sendes til denne deltageren.

Send til flere:

Kursbevis kan sendes til mange deltagere, ved å gå via Kommunikasjon > Epost. Her kan det velges status og filter på hvem som skal motta.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss