Hvordan sende kursbevis?

For å sende ut kursbevis til deltagere, enkeltdeltagere, så gjøres følgende:

  • Gå på den aktuelle aktiviteten, og på Deltagere
  • Velg en deltager, og trykk helt til høyre, på Endre knappen. 
  • Scroll ned til det står Logg, og trykk på Kommunikasjon.
  • Scroll så nedover igjen, og her står knappen "Send kursbevis". Trykk på denne for at kursbevis sendes til denne deltageren.

Send til flere:

Kursbevis kan sendes til mange deltagere, ved å gå via Kommunikasjon > Epost. Her kan det velges status og filter på hvem som skal motta.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss