Hva er avkrysningsbokser?

Avkrysningsbokser kan brukes på to ulike måter.

Én avkrysningsboks for hvert felt/spørsmål

Du kan ha én avkrysningsboks som enten er krysset av eller på. Det passer godt for spørsmål av typen "Kryss av her for å bekrefte at du har forstått gjeldende vilkår", eller "Kryss av dersom du trenger transport".

Flere avkrysningsbokser for hvert felt/spørsmål

Du kan også ha flere avkrysningsbokser for samme spørsmål. Det brukes dersom du stiller spørsmål der man kan velge flere alternativer og de ulike valgene er avhengige av hverandre. 

Dersom du vil at personer skal kunne velge mellom flere ting og de IKKE trenger å sees i sammenheng, bør du sette opp skjemaet ved hjelp av andre typer felt, f.eks. radioknapper eller nedtrekksmenyer, eller enkelt-avkrysningsbokser. Slik avkrysningsbokser administreres bør de kun brukes som flervalgspørsmål dersom du vet at det ikke kan settes opp på noen annen måte.

Avkrysningsbokser kan brukes på to ulike måter. Dersom du kun velger ett produkt, kan kunden krysse av eller på om man ønsker å kjøpe akkurat dette produktet eller ikke. Hvis du derimot velger flere produkter fra oversikten, kan kundene velge å kjøpe samtlige mulige sammensetninger av disse produktene. Velger du tre produkter kan kunden kjøpe:

  • ingen
  • alle tre
  • kun 1 og 2
  • kun 2 og 3
  • kun 1
  • kun 2 osv. 
    Denne muligheten bør kun brukes dersom det er viktig å se de ulike produktene i sammenheng, for eksempel om man skal gjøre i stand ferdige pakker, slik som ved leie av skiutstyr. (Skal man ha både ski, staver og støvler? Bare staver? Eller ønsker man ikke å leie noe?)

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss