Hva er avkrysningsbokser?

I påmeldingsskjemaet kan Avkrysningsbokser brukes på to ulike måter.

1. Én avkrysningsboks for hvert felt/spørsmål:

Du kan ha én avkrysningsboks som deltager enten krysser av eller på. Det passer godt for spørsmål av typen "Kryss av her for å bekrefte at du har forstått gjeldende vilkår", eller "Kryss av dersom du trenger transport"
"Verdier" lar du da stå tomt dersom avkrysningsboksen benyttes i et ekstrafelt. Er det et produktfelt (noe som skal betales for) må du velge riktig produkt fra listen.

2. Flere avkrysningsbokser for hvert felt/spørsmål:

Du kan også ha flere avkrysningsbokser for samme spørsmål. Det brukes dersom du stiller spørsmål der man kan velge ingen eller flere alternativer og de ulike valgene er avhengige av hverandre. 

Dersom du vil at deltagerne kun skal kunne velge ett alternativ blant verdiene du legger inn, og de må velge en av verdiene, så bør andre felttyper benyttes, f.eks. radioknapper eller nedtrekksmenyer.
De ulike verdiene legger du inn under "Verdier" med komma mellom hvert alternativ.

Avkrysningsbokser kan brukes på to ulike måter. Dersom du kun velger ett produkt, kan kunden krysse av eller på om man ønsker å kjøpe akkurat dette produktet eller ikke. Hvis du derimot velger flere produkter fra oversikten, kan kundene velge å kjøpe samtlige mulige sammensetninger av disse produktene. Velger du tre produkter kan kunden kjøpe:

  • ingen
  • alle tre
  • kun 1 og 2
  • kun 2 og 3
  • kun 1
  • kun 2 osv. 
    Denne muligheten bør kun brukes dersom det er viktig å se de ulike produktene i sammenheng, for eksempel om man skal gjøre i stand ferdige pakker, slik som ved leie av skiutstyr. (Skal man ha både ski, staver og støvler? Bare staver? Eller ønsker man ikke å leie noe?)

Eksempel i backend:

Eksempel i frontend:

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss