Hva er reCAPTCHA? (Jeg er ikke en robot)

reCAPTCHA er en sikkerhetsfaktor som må løses på hver eneste aktivitet. Dette er et tiltak som har blitt innført på alle skjemaer for å prøve å unngå spammere og roboter. 

Deltagere må utføre dette på: påmeldingsskjema, kontaktskjema og spørreskjema. (Trenger ikke å fylles ut når de har blitt invitert)

"CAPTCHA er en metode for å skille mennesker fra roboter i forbindelse med utfylling av skjema. Formålet er å unngå falske henvendelser og spam..." Kilde: https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/losningsforslag-web/captcha

Det er en visuell test, og deltagere må gjøre det som står beskrevet, og finne de korrekte bilder. Det kan f.eks være å trykke på bildene som viser fjell, gatenummer, veiskilt og lignende. Det står forklart. Om de ikke får det til, vil det stå et nytt ord for hva de skal finne. Det er også mulig å høre lyd om ønskelig, da er det tall på engelsk som blir lest opp, og man må skrive inn hvilke tall man hører. 

reCAPTCHA skal følge språket på datamaskinen til deltageren. Denne nye funksjonen kom i versjon 5.0, i forbindelse med en ny frontend.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss