Er det mulig å skru av reCAPTCHA for en aktivitet?

Ja, fra versjon 5.11.0 er det mulig å aktivere / deaktivere reCAPTCHA. Dette gjøres per aktivitet under Påmeldingsskjema > Påmeldingsskjema:

Standardinnstillingen er at denne er aktivert. Det er mulig å velge at reCAPTCHA skal være deaktivert for alle nye aktiviteter i installasjonen. Ta kontakt med support om dette skulle være ønskelig. 

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss