Tilpasninger

Pindena Påmeldingssystem er standardprogramvare, laget for å passe flest mulig av våre eksisterende og nye kunder. Vi råder dere til å benytte standardkoden, og bli vant med hvordan systemet fungerer, uten tilpasninger.

Det er likevel mulig å kjøpe tilpasninger om dere har noen spesifikke ønsker som dere vil ha med i systemet.

Vi må vurdere om det er mulig å få til det dere ønsker, og tidsestimat og pris før det kan gjøres. Når dere får levert tilpasningen, må dere selv teste det. Eventuelle endringer da i etterkant vil bli fakturert.

Om dere kjøper en eller flere tilpasninger, så vil det komme tilleggskostnader senere:

  • Ekstra kostnad ved oppgradering til ny versjon.
  • Ekstra kostnad ved endring/feilretting på tilpasningen pga feks ny kode. 

Dette er ikke noe vi oppretter betalingsplan på, da det varierer hvor mye tid det tar å oppgradere tilpasningen, og hvor ofte vi kommer med nye versjoner og oppgradering.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss