Tilpasninger

Pindena Påmeldingssystem er et standardisert program, laget for å passe flest mulig av våre eksisterende og nye kunder.

Det er derimot mulig å kjøpe tilpasninger om dere har noen spesifikke ønsker som der vil ha med i systemet. 

Vi må vurdere muligheten, tidsestimat og pris før det kan gjøres. 

Tilpasninger utenom vår Standardkode, vil koste ekstra hver gang vi oppgraderer til ny versjon. Dette er ikke noe vi oppretter betalingsplan på, da det varierer hvor ofte vi kommer med nye release og hyppigheten av oppgradering. 

Vi råder til å benytte standardkoden, og bli vant med slik systemet fungerer, uten å kjøpe tilpasninger. 

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss