Tilpasninger ved oppgradering

Tilpasninger utenom vår Standardkode, vil koste ekstra hver gang vi oppgraderer til ny versjon. Dette kommer i tillegg til kostnaden for utvikling av tilpasning, og dette er ikke noe vi oppretter betalingsplan på. Det vil variere hvor ofte vi kommer med nye releaser og hyppigheten av oppgradering. 

Vi råder til å benytte standardkoden, og bli vant med slik systemet fungerer, uten å kjøpe tilpasninger. 

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss