Hva er katalogvisning?

Katalogvisning er en måte å vise frem aktiviteter på, istedenfor en vanlig liste. 

Katalogvisning viser frem aktiviteter ved hjelp av unike bilder man kan velge for hver aktivitet. Visningen vil da se mer spennende ut, med at det også vises et bilde, og ikke bare tittelen. Merk: se artikkel om "katalogtekst" som er en ny funksjon fra 5.2.2.

For å benytte seg av katalogvisning må følgende utføres:

  • Katalogbildet velges på hver aktivitet på Oppsett > Design.
  • Om det skal vises i en gruppe, så må det på siden Oppsett > Design, være valgt Katalog som Listeformat. 

   

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss