Katalogtekst (Ingressfelt)

Fra versjon 5.2.2 er det mulig å legge til en katalogtekst. 

Dette innebærer at hvis dere velger i en gruppe, eller aktivitetslisten å vise aktiviteter som "Katalogvisning". Så kan dere nå på alle aktivitetene, eller gruppene, gjøre følgende:

På aktivitet og gruppe:

  1. Gå på Oppsett > Design.
  2. Scroll litt ned på siden til dere finner "Katalogtekst".
  3. Her skrives inn hva som er ønskelig, og kan velge bold,italic osv. 
  4. Pass på å teste dette før dere lanserer og utgir linken til deltagere. Sørg for at teksten passer inn i feltet, og hvis ikke så må dere justere teksten. 

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss