EHF - Hva må vi og vårt regnskapsbyrå gjøre?

For at EHF- / EDI-ordre skal bli sendt fra Pindena til ditt økonomisystem, må dere gjøre følgende:

HUSK å les følgende artikkel om hvilke felt i skjema som må være aktivert og fylles ut av deltageren slik at ordren blir opprettet på korrekt måte.

Bli kjent med og definer prosessen

Dere må sammen med økonomiavdelingen bestemme hvordan prosessen skal henge sammen med deres økonomisystem. Vi i Pindena vil gjerne være med og hjelpe dere i denne fasen.

Punktene under forteller noe om hvordan prosessen er lagt opp i Pindena Påmeldingssystem.

  • Påmeldingssystemet sender en EHF-ordre til økonomisystemet hver gang en deltager melder seg på.
  • Kundene identifiseres ved organisasjonsnummer for firmakunder og mobilnummer for personkunder.
  • Produkter i påmeldingssystemet kan knyttes til forskjellige eller samme produktnummer i økonomisystemet.
    Konteringsinformasjon kan defineres på produktene i økonomisystemet sånn at arrangementene automatisk posteres riktig.
  • EHF-ordreformatet har ingen felt for konteringsinformasjon på ordrenivå, men vi har mulighet for å legge på en utvidelse av formatet hvis dette er ønskelig.

Test integrasjonen

  • Send oss brukernavn, passord og domene eller ip-adresse til deres SFTP-server (ev. FTP-server, Amazon S3 Bucket eller Azure Blob Storage).
  • Vi lager en eller flere testaktiviteter som dere kan bruke til å generere EHF-ordrefiler som sendes til økonomisystemet.

Hvis deres økonomisystem ikke kan importere EHF-ordre direkte må dere få leverandøren av økonomisystemet eller deres integrasjonspartner til å utvikle dette. Pindena svarer gjerne på spørsmål som måtte dukke opp i denne forbindelsen.

Sett i produksjon

Når dere er fornøyd med testresultatene setter vi EHF-ordreintegrasjonen i produksjon.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss