EHF - Hva må vi og vårt regnskapsbyrå gjøre?

For at EHF- / EDI-ordre skal bli sendt fra Pindena til ditt økonomisystem, må dere gjøre følgende:

HUSK å les følgende artikkel om hvilke felt i skjema som må være aktivert og fylles ut av deltageren slik at ordren blir opprettet på korrekt måte.
Fyll ut skjema her om dere er interessert i EHF- / EDI-ordre.

Bli kjent med og definer prosessen

Dere må sammen med økonomiavdelingen bestemme hvordan prosessen skal henge sammen med deres økonomisystem. Vi i Pindena vil gjerne være med og hjelpe dere i denne fasen.

Punktene under forteller noe om hvordan prosessen er lagt opp i Pindena Påmeldingssystem.

  • Påmeldingssystemet sender en EHF-ordre til økonomisystemet hver gang en deltager melder seg på.
  • Kundene identifiseres ved organisasjonsnummer for firmakunder og mobilnummer for personkunder.
  • Produkter i påmeldingssystemet kan knyttes til forskjellige eller samme produktnummer i økonomisystemet.
    Konteringsinformasjon kan defineres på produktene i økonomisystemet sånn at arrangementene automatisk posteres riktig.
  • EHF-ordreformatet har ingen felt for konteringsinformasjon på ordrenivå, men vi har mulighet for å legge på en utvidelse av formatet hvis dette er ønskelig.

Test integrasjonen

  • Send oss brukernavn, passord og domene eller ip-adresse til deres SFTP-server (ev. FTP-server, Amazon S3 Bucket eller Azure Blob Storage).
  • Vi lager en eller flere testaktiviteter som dere kan bruke til å generere EHF-ordrefiler som sendes til økonomisystemet.

Hvis deres økonomisystem ikke kan importere EHF-ordre direkte må dere få leverandøren av økonomisystemet eller deres integrasjonspartner til å utvikle dette. Pindena svarer gjerne på spørsmål som måtte dukke opp i denne forbindelsen.

Sett i produksjon

Når dere er fornøyd med testresultatene setter vi EHF-ordreintegrasjonen i produksjon.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss