EHF - Hvilke felt bruker vi i skjema?

Ved EHF-ordreintegrasjon styrer dere selv det meste som blir overført til økonomisystemet.
Pindena sender kun ut ordren. Vi har ikke en unik id, men bruker org.nummer som identifikasjon for firmakunder og mobilnummer for privatkunder, og vi sender med det vi får av kundedata avhengig av hvilke felt som er aktivert i aktivitet. 

NB Det er viktig at dere bruker riktige reserverte felt ved opprettelse av aktiviteter! Les mer angående reserverte felt.

Kundeinformasjon

Følgende reserverte felt hentes ut fra påmeldingsskjema, og blir med videre til EHF-ordre og deres økonomisystem:

Organisasjonsnummer Kundeidentifikasjon (for å koble mot rett kunde i økonomisystemet).
Firma-/avdelingsnavn Kundenavn (mottaker av faktura).
Fornavn og Etternavn Kontaktperson (og kundenavn hvis ikke feltet for firmanavn er aktivert).
E-postadresse Epost til kontaktperson.
Mobilnummer Telefon til kontaktperson (og kundeidentifikasjon hvis ikke organisasjonsnummer er registrert).
Adresse, postnummer, poststed og land Fakturaadresse.
Ekstern fakturareferanse Kundens referanse (po-nummer, konto, prosjekt eller lignende).

Ordrehode

Følgende felt blir hentet fra aktiviteten:

ID, Tittel, Start-dato og Sted Kommentar i ordrehodet
Kommentar på faktura Leveransebetingelser (overstyrer tilsvarende verdi fra Min konto)

Ordrelinjer

Alle produkter som velges i påmeldingsskjemaet (inkludert hovedprodukt) legges som ordrelinjer i EHF-ordren. Informasjonen i ordrelinjene bestemmer dere for det meste på produktet:

Selgers produktnummer Produktnummer (for kobling til produkt i økonomisystemet)
Navn på produktet Produktalias (hentes fra Produktnavn hvis Alias ikke er utfylt)
Pris eks mva Kundepris
Mva-beløp Kundepris * MVA-sats
Antall Avhenger av hva kunden har valgt i påmeldingsskjemaet.

Informasjon om selger

Informasjon fra Min konto overføres også i EHF-ordren:

  • Organisasjonsnummer
  • Firmanavn
  • Adresse, postnummer, poststed og land
  • Leveransebetingelser (overstyres av "Kommentar på faktura" hvis det er fylt ut på en aktivitet)
  • Betalingsbetingelser
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss