Oppskrift: send QR-kode til ekstradeltager

Fra versjon 5.2 er det gjort mye med kommunikasjon i Pindena Påmeldingssystem. 

Det er nå mulig å sende e-poster til ekstradeltagere som ikke har egen e-postadresse, denne oppskriften omhandler QR-kode, og forutser at man har Premium lisens, og huket av for "Inkluder QR-kode" på Oppsett > Avansert.

Nedenfor har vi skrevet 2 ulike metoder som det kan gjøres på. De varierer om man vil åpne opp for duplikatpåmelding (hoveddeltager skriver inn sin egen epostadresse for ekstradeltager også), eller om man vil at ekstradeltageren skal ha sin egen epostadresse (ikke aktivert for duplikat).

1: ekstradeltager uten e-postadresse, vil få sin egen QR-kode, om det gjøres slik:

 • QR-kode som er unik til ekstra deltager, vil ikke komme i påmeldingsbekreftelsen, der kommer kun 1 QR-kode for hoved. 
 • E-postene med QR-kode kan da sendes senere, anbefales etter påmeldingsfristen etter at alle har meldt seg på.
 • Kommunikasjon > Epost. Her er det et nytt felt som må hukes av: "Send til hoveddeltager hvis ekstradeltager ikke har epostadresse.
 • Huk også av på "Inkluder QR-kode". 
 • Skriv en passende e-post. Merk: anbefales å benytte kodene {FIRSTNAME}, {LASTNAME} , slik at mottager av e-posten vet om det er til seg selv, eller sin ekstra deltager.
 • Ved å skanne inn feks QR-koden til ekstra deltager først, vil den nå stå som møtt opp, uten påvirkning av hoveddeltageren, hvis den personen feks kommer litt senere. 2: ekstradeltager med e-postadresse, vil få sin egen QR-kode, om det gjøres slik: 

 • Epost feltet må også være aktivt for ekstra deltager
 • På Oppsett > Epostoppsett, må "Send til ekstradeltagere", være huket av.
 • Det kan ENTEN være aktivert for duplikat, eller ikke. Dette baseres jo da på om man skal gi lov til at hoveddeltager får skrive inn sin egen e-postadresse flere ganger ganger.
 • Ekstradeltager kan ha sin egen unike e-postadresse, og vil da få sin egen påmeldingsbekreftelse. 
 • Eller hoveddeltager kan skrive inn sin egen e-postadresse flere ganger. Om ekstra deltageren har samme e-postadresse som hoveddeltageren, går dette fint, så lenge det er huket av for "duplikat".   

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss