Oppskrift: send QR-kode til ekstradeltager

Denne oppskriften omhandler QR-kode, og forutsetter at man har Premium lisens eller høyere, og har huket av for "Inkluder QR-kode" på Oppsett > Avansert.

Nedenfor har vi skrevet 2 ulike metoder for hvordan det kan gjøres. De varierer om man vil åpne opp for duplikatpåmelding (hoveddeltager skriver inn sin egen e-postadresse for ekstradeltager også), eller om man vil at ekstradeltageren skal ha sin egen e-postadresse (ikke aktivert for duplikat).

1: Ekstradeltager uten e-postadresse, vil få sin egen QR-kode, om det gjøres slik:

 • QR-kode som er unik for ekstradeltager, vil ikke komme i påmeldingsbekreftelsen. Der kommer kun QR-kode for hoveddeltager. 
 • E-postene med QR-kode kan da sendes senere. Det anbefales å gjøre dette når alle har meldt seg på - etter at påmeldingsfristen har gått ut.
 • Deltagerlisten > Send > E-post. Her er det et nytt felt som må hukes av: "Send til hoveddeltager hvis ekstradeltager ikke har epostadresse".
 • Huk også av på "Inkluder QR-kode". 
 • Skriv en passende e-post. Merk: Det anbefales å benytte kodene {FIRSTNAME}, {LASTNAME} , slik at mottager av e-posten vet om det er til seg selv, eller sin ekstra deltager.
 • Ved å skanne inn f.eks QR-koden til ekstradeltager først, vil den nå stå som møtt opp, uten påvirkning av hoveddeltageren, hvis den personen f.eks kommer litt senere. 2: Ekstradeltager med egen e-postadresse vil få sin egen QR-kode om det gjøres slik: 

 • E-post feltet må også være aktivt for ekstradeltager
 • På Oppsett > Epost-oppsett, må "Send til ekstradeltagere", være huket av.
 • Det er opp til dere om aktiviteten skal være aktivert for duplikat, eller ikke. Dette baseres jo da på om man skal gi lov til at hoveddeltager får skrive inn sin egen e-postadresse flere ganger.
 • Ekstradeltager med sin egen unike e-postadresse vil da få sin egen påmeldingsbekreftelse. 
 • Skriver hoveddeltager inn sin egen e-postadresse flere ganger, vil det sendes en egen påmeldingsbekreftelse for ekstradeltager(e) til samme adresse (må være huket av for "duplikat").   

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss