Automatisk venteliste

Hvordan settes det opp?

  • På aktiviteten det er ønskelig å ha automatisk venteliste, så må det hukes av på Oppsett > Avansert. Huk først av på Venteliste, og så på Automatisk venteliste. 
  • Automatisk venteliste kan ikke være på en aktivitet hvor det er kortbetaling, kun faktura. 

Hvordan fungerer det?

  • Ved å aktivere automatisk venteliste, så er det nå en automatikk i venteliste. 
  • Om det har meldt seg på fullt antall, og de neste melder seg rett på venteliste, når da en deltager melder seg AV, så blir første på listen av de på venteliste, automatisk satt som PÅMELDT, og får tilsendt påmeldingsbekreftelse på epost. (Dette er lik påmeldingsbekreftelse som på oppsett > epostoppsett).
  • Hvis det er ekstra deltagere inkludert så skjer følgende: Om en aktivitet har plass til 50 stk, så har 49 stk meldt seg på, neste som prøver å melde seg på er både en hoveddeltager og en ekstradeltager, altså 2 stk. De vil da komme på venteliste begge to. Når da en ny deltager prøver å melde seg på, vil den også komme på venteliste. 
  • Plukker fra venteliste også hvis du øker antall plasser for aktiviteten.
  • Om påmeldingsfristen har gått ut, men noen melder seg av, vil fortsett neste på venteliste bli påmeldt og få sin plass.
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss