Hvordan fungerer venteliste?

Venteliste kan hukes av på under Oppsett > Avansert.

  • Det funger slik at hvis man prøver å melde på flere enn Max antallet er satt til, vil man få beskjed om at antallet er for stort, og antall ledige plasser som er igjen. Man får da mulighet til å endre påmeldingen (fjerne deltagere), eller legge alle i venteliste. 
  • Hvis de velger å fjerne deltagere, så kan de fjerne fram til de når antall ledige plasser, og så trykke Meld på. 
  • Hvis de legger alle i venteliste, så er det opp til arrangøren å øke max grensen, og så kontakte om de får plass. 
  • Ved å trykke "Legg alle i venteliste", kan man deretter velge å Avslå. Når man trykker "Meld på" får man muligheten til å Avmelde seg. 

Det er opp til arrangør å avgjøre hvordan eventuelle ledige plasser skal distribueres blant dem på venteliste. Plasser blir ikke automatisk tildelt. De som melder seg på, og blir satt på ventelisten, får ingen bekreftelses e-post på dette.  

Hvis det har blitt ledige plasser, så må du som ansvarlig for aktiviteten, endre status manuelt, og deretter sende en bekreftelses e-post til deltageren som får plass. Dette gjøres ved å gå inn på deltageren fra deltagerlisten, og så finner du en knapp som heter "Send Påmeldingsbekreftelse" under Kommunikasjon i toppmenyen.

Vær obs på at når du manuelt endrer statuser fra Venteliste til Påmeldt, så kan det overstride max antallet som er satt. Her er det greit å følge med på antallet. 

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss