Logg inn i Min Side

Min side gjelder fra lisens Pro og oppover.

En deltager kan logge seg inn i "Min side", ved å bruke enten sitt telefonnummer eller sin e-postadresse som de har benyttet i forbindelse med påmeldingen. 

  • E-postadressen eller telefonnummeret blir da matchet opp mot alle påmeldinger som denne deltageren har hatt hos dere, og den vil da se alle aktiviteter som den er/og har vært invitert, påmeldt, avslått.
  • Etter 120 minutter, altså 2 timer, vil innloggingen bli inaktiv, og neste gang den prøver, vil den da være logget ut. 
  • Koden som blir tilsendt er gyldig for innlogging i 15 minutter. (Denne tiden kan dere be om å få endret)
  • Dere som bedrift betaler for SMS-utsendelsene av kode. (1 kr pr SMS). Dette vil som andre SMS-utsendelser bli etterfakturert dere, ca hvert kvartal.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss