Hvordan definere at felter inneholder sensitive data?

Sensitiv data defineres på hver aktivitet i skjemabyggeren.

  • Gå til Påmeldingsskjema > Skjemabygger
  • Åpne et ekstrafelt du vil definere som sensitiv data
  • Aktiver sensitiv data ved å krysse av på Inneholder sensitive data
  • Informasjonen som deltageren fyller ut i dette feltet vil ikke sendes med i påmeldingsbekreftelsen
  • Dataene slettes automatisk dersom automatisk sletting av sensitiv data er aktivert av systemeier.

Alle ekstrafelt i skjema kan defineres som sensitiv data.

Vær sikker på at du kjenner deres interne innstillinger for sletting av data før du bruker innstilling for sensitiv data. Dersom sensitiv data allerede har blitt slettet, så vil den ikke kunne hentes opp igjen av verken dere eller oss!

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss