Hvordan definere at felter inneholder sensitive data?

For hver enkelt aktivitet kan man i Påmeldingsskjemaet definere at ekstrafelter inneholder sensitive data. Disse dataene vil så automatisk bli slettet i henhold til de innstillinger som er satt av deres Systemadministrator.

Alle ekstrafelt i Påmeldingsskjemaet kan defineres som sensitiv data. Man huker da av for "Inneholder sensitive data". NB, svaret fra en deltager på et felt som er definert som "Inneholder sensitiv data" blir ikke sendt med i epostbekreftelsen. 

Vær sikker på at du kjenner deres interne innstillinger for sletting av data før du huker av her. Dersom sensitiv data allerede har blitt slettet, så vil den ikke kunne hentes opp igjen av verken dere eller oss!


Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss