Automatisk sletting av sensitive data

For nye kunder fra høst 2022 vil automatisk sletting være påskrudd med innstilling for 90 dager etter avholdt dato. Dette kan dere velge å endre til annet, eller å skru av, men vi anbefaler at dere har dette aktivert. 

Systemet har en automatisk funksjon for sletting av sensitive data fra deltagere.  

Funksjonen kan aktiveres av Systemadministrator under Tannhjul > Innstillinger. 

Dersom "Slett sensitive data automatisk" er aktivert, vil den lille knappen være grønn. Er automatisk sletting ikke aktivert, vil denne knappen være rød.

I feltet "Sensitive data om deltagere beholdes i" velges hvor mange dager etter endt aktivitet alle felter definert som sensitiv data i aktiviteter automatisk skal slettes. All deltagerdata markert som sensitiv data i Påmeldingsskjema blir permanent slettet. Sensitiv data som har blitt slettet, vil ikke kunne hentes fram igjen av verken dere eller oss!

Les her om hvordan man definerer ekstrafelt som inneholder sensitive data i hver enkelt aktivitet. 

Viktig at det tas en nøye vurdering av deres behov for hvor lenge sensitive data skal beholdes. 

Når funksjonen er aktivert, gjelder den for ALLE aktiviteter hvor det er felter definert som sensitiv data.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss