Automatisk sletting av sensitive data

Systemet har en automatisk funksjon for sletting av sensitive data fra deltagere.  

Funksjonen kan aktiveres av Systemadministrator under Tannhjul > Innstillinger. 

Dersom "Slett sensitive data automatisk" er aktivert, vil den lille knappen være grønn. Er automatisk sletting ikke aktivert, vil denne knappen være rød.

I feltet "Sensitive data om deltagere beholdes i" velges hvor mange dager etter endt aktivitet alle felter definert som sensitiv data i aktiviteter automatisk skal slettes. All deltagerdata markert som sensitiv data i Påmeldingsskjema blir permanent slettet. Sensitiv data som har blitt slettet, vil ikke kunne hentes fram igjen av verken dere eller oss!

Les her om hvordan man definerer ekstrafelt som inneholder sensitive data i hver enkelt aktivitet. 

Viktig at det tas en nøye vurdering av deres behov for hvor lenge sensitive data skal beholdes. 

Når funksjonen er aktivert, gjelder den for ALLE aktiviteter hvor det er felter definert som sensitiv data.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss