Automatisk sletting av deltagere

Bruk automatisk funksjon for sletting av deltagere

For nye kunder fra høst 2022 vil automatisk sletting være påskrudd med innstilling for 1 år etter avholdt dato. Dette kan dere velge å endre til annet, eller å skru av, men vi anbefaler at dere har dette aktivert. 

Funksjonen kan aktiveres av Systemadministrator under Tannhjul > Innstillinger. 
Dersom "Slett deltagere automatisk" er aktivert, vil knappen være grønn.
I feltet "Deltagere beholdes i" velger du hvor mange måneder etter endt aktivitet alle deltagere fra aktiviteten skal slettes. All deltagerdata vil da bli permanent slettet (handlingen vil kunne reverseres av oss inntil 2 uker etter at handlingen er utført, men dette vil medføre en kostnad).

Det er viktig at det tas en nøye vurdering av deres behov for hvor lenge deltagerinformasjonen må beholdes. 

Når funksjonen er aktivert, gjelder den for ALLE aktiviteter. 

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss