Automatisk sletting av deltagere

Systemet har en automatisk funksjon for sletting av deltagere. 

Funksjonen kan aktiveres av Systemadministrator under Tannhjul > Innstillinger. 
Dersom "Slett deltagere automatisk" er aktivert, vil den lille knappen være grønn. Er automatisk sletting ikke aktivert, vil denne knappen være rød.
I feltet "Deltagere beholdes i" velges hvor mange måneder etter endt aktivitet alle deltagere fra aktiviteten automatisk skal slettes. All deltagerdata vil da bli permanent slettet (handlingen vil kunne reverseres av oss inntil 2 uker etter at handlingen er utført, men dette vil medføre en kostnad).

Viktig at det tas en nøye vurdering av deres behov for hvor lenge deltagerinformasjonen må beholdes. 

Når funksjonen er aktivert, gjelder den for ALLE aktiviteter. 

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss